Akıllı depolama çözümleriyle birlikte hsy-e.com'ın güneş enerji sistemleri, dengeli bir ekolojik dengeye sahip bir ev, işyeri ve çiftlik sağlar. Bunu yapmak için güçlü ve uygun modüller, güneş ışınlarını her an kullanabileceğiniz tüketilebilir elektriğe dönüştürür. Çünkü modern elektrik depolama sayesinde güneş olmadığında bile yeterli enerjiye sahipsiniz.

 

Avantajınız: Daha az elektrik satın almanız gerekir ve maliyetlerde %80'e varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ve ihtiyacınız olmayan fazla elektriği genel şebekeye besleyebilir ve bunun için yasal bir ücret alabilirsiniz. hsy-e.com'ın uzman ortakları, her ev, işyeri ve çiftlik için, sahadaki bireysel ihtiyaçlara ve koşullara ideal şekilde uyarlanmış bireysel konseptler geliştirir.

Konsept alanlarımız:

Güneş Panelleri

Güneş Panelleri geleceğe hazırdır

Ama hepsi bu kadar değil. Bir Güneş Panelleri  sistemle, yalnızca makul bir geri dönüş sağlamakla kalmaz, gezegenimizin uzun vadede korunmasını da sağlarsınız. Yatırımınızla, hiç de doğal olmayan bir öngörü sergilersiniz.

 

Çünkü kesin olan bir şey var: Fosil yakıtlar gittikçe azalıyor! Elektrik depolama teknolojileri daha iyi ve daha ucuz hale geliyor! Elektromobilite önemli bir rol oynayacak! Ve ısıtma sistemlerimize bağlantı hemen köşede! Alternatif enerji kaynaklarına zamanında sahip çıkan, teknolojik ve ekonomik olarak geri kalmayacaktır.

 

Güneş enerjisi kullanımını ne kadar erken geliştirir ve teşvik edersek, liderliğimiz o kadar büyük olacaktır. Kendi sisteminizle geleceğin bir parçasısınız. Bununla biraz gurur duyabilirsin.

Bifacial Balkon Solar Paneli

 Bifacial solar paneller, geleneksel tek taraflı panellerin aksine hem ön yüzeyinden hem de arka yüzeyinden güneş ışığını toplayabilen panellerdir. Bu özellik, çevrede yansıyan ışığın da kullanılmasına olanak tanır, bu da daha fazla enerji üretimi anlamına gelir.

Bifacial solar panellerin balkonlarınıza monte edilmesi, çeşitli avantajlar sağlayabilir:

1. **Daha Fazla Enerji Üretimi:** Geleneksel panellere göre, bifacial paneller ön ve arka yüzeylerinden aldıkları ışığı kullanarak daha fazla enerji üretebilirler. Özellikle yansıyan güneş ışığı sayesinde, günün farklı saatlerinde daha istikrarlı bir enerji üretimi elde edebilirsiniz.

2. **Daha Yüksek Verimlilik:** Bifacial paneller, daha yüksek verimlilik seviyelerine sahip olabilir. Bu, daha küçük bir alanda daha fazla enerji üretebileceğiniz anlamına gelir.

3. **Masraf Azaltımı:** Balkon gibi özel alanlarda solar paneller kullanmak, geleneksel enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltabilir. Bu da uzun vadede enerji faturalarınızı düşürebilir.

4. **Estetik ve Uyum:** Bifacial paneller genellikle şeffaf veya yarı saydam yapıda olabilir, bu da balkonunuzun görünümünü fazla etkilemeden güneş enerjisi üretimine olanak tanır. Ayrıca, modern tasarımları sayesinde çoğu mimari tarza uyum sağlayabilirler.

5. **Sürdürülebilirlik:** Güneş enerjisi temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bifacial paneller kullanarak çevreye olan etkinizi azaltabilirsiniz.

Ancak, bifacial panellerin bazı dezavantajları da olabilir:

1. **Maliyet:** Bifacial paneller genellikle geleneksel panellere göre daha yüksek maliyetli olabilir. Ancak, uzun vadede enerji tasarrufu sağlayarak bu maliyeti dengeleyebilirler.

2. **Montaj ve Konumlandırma:** Panellerin doğru bir şekilde montajı ve en uygun açıyla konumlandırılması gereklidir. Bu, bazı teknik zorlukları beraberinde getirebilir.

3. **Balkon Alanı:** Balkonunuzun yüzey alanı, ne kadar panel yerleştirebileceğinizi belirleyecektir. Eğer yeterli alanınız yoksa, istediğiniz enerji üretimini sağlamak zor olabilir.

Eğer bifacial balkon solar panelleri hakkında daha fazla ayrıntıya veya spesifik bilgilere ihtiyacınız varsa, konuyla ilgili uzmanlardan ya da güneş enerjisi sistemleri sağlayıcılarından yardım almanızı öneririm.

Dikey Güneş Panelleri

Çiftçilerin karşılaştığı zorluklar

İklim değişikliğinin modern tarım üzerinde muazzam bir etkisi var:

 

sıcaklık artışı; Su kıtlığı; toprak erozyonu; Düşen mahsul verimi; Azalan tarım arazisi miktarı; Azalan besin değerleri

Bu zorluklar iki küresel trendle çatışıyor:

-Artan dünya nüfusu

-Yenilenebilir enerji sistemleri inşa etmek için arazi talebi.

 

İlk bakışta bir ikilem gibi görünüyor: tarıma karşı dekarbonizasyon, gıdaya karşı temiz enerji. Ama ikisini birleştirmenin bir yolu var.

Tarımvoltaik - Güneş enerjisi sistemlerinin tarıma entegrasyonu.

Tarımvoltaik, dönüşümü ölçekte sürdürülebilir enerji kaynağına doğru yönlendirerek mahsul verimini artırmak için bir ikilemi bir fırsata dönüştürür. Çiftçilere çeşitli avantajlar sunarlar:

 

Aynı arazide tarım ve yeşil elektrik üretimi

Ürün verimini artırma potansiyeli

Gölge sağlayın ve bir mikro iklim yaratın

Sulama ve gübreleme talebini azaltmak

Arazi kullanımında daha fazla verimlilik

Tarımvoltaik - Tarım için Dikey Güneş Sistemi

Arazinin tarım ve enerji üretimi için iki yüzeyli modül teknolojisinin uygulanması yoluyla kullanılması, Tarımvoltaik'un yaklaşımıdır. Solar PV'yi tarım arazilerine entegre etmenin birkaç yolu vardır. Tarımvoltaik ve diğer Tarımvoltaik sistemler arasındaki temel fark, iki yüzeyli modüllerin dikey

Güneş Enerji Folioları

Güneş Enerji Folioları, yeşil elektrik üretimi için binaları temiz güneş enerjisi santrallerine dönüştürür. Bu "kullanıma hazır" çözüm, çeşitli bina yüzeylerinde kullanılabilir. Solar film, yüzeye kolayca yapıştırıldığı ve entegre bağlantı kablosu sayesinde hemen bağlanıp kullanılabileceği entegre bir arka yapıştırıcıya sahiptir.

 

Güneş Enerji Folioları, ağırlık kısıtlamaları, statik yük sınırlamaları veya çatı penetrasyonunun önemli olduğu bina tadilatları için mükemmel bir çözümdür. Soğutma için tavana veya arka havalandırmaya giren ayrıntılı alt yapılar gerekli değildir. Güneş Enerji Folioları ile normalde PV çözümlerine izin vermeyen çatılarda veya cephelerde temiz güneş enerjisi üretilebilir.

Solar Kiremit

GÜNEŞENERJİ KİREMİTİ

Güneş kiremitleri artık çeşitli şirketler tarafından sunulmaktadır. Ancak, kalite ve işlevsellik açısından önemli ölçüde farklılık gösterirler.

 

Çözüm ortağımız SolteQ aslında "Made in Germany" orijinalini sunan tek şirkettir. SolteQ aynı zamanda 2008'den beri vizyon sahibidir ve tüm çatıyı bir güneş enerjisi sistemi olarak kullanarak ısıtmaya kendini adamıştır. SolteQ güneş enerjisi kiremitleri, aynı zamanda çatıdan gelen ısıl enerjiden maksimum ve etkili bir şekilde yararlanan ve böylece yüksek derecede kendi kendine ısıtma sağlayan güneş ısıl fonksiyonuna sahip dünyadaki tek karolardır. SolteQ, birkaç kez patenti alınmış olan tüm çatıdan ısı kullanımının mucididir.

Neden Güneş Enerjisi kullanalım

Eğer Çatınız müsaitse Güneş Enerjisinden Yeni bir Gelir Kapısı Sağlamanız mümkün olabilir. Yeni Torba Yasa ile Binanızın çatısında Güneş’ten elektrik üretip, ihtiyaç fazlası elektriğinizi sisteme satabilmeniz mümkün. Üstelik konuyla ilgili vergi muafiyeti de sağlandı.

Eğer çatıda en az 21 m² boş alan varsa ortalama 14 bin dolara çatısıya güneş enerjisi sistemi kurarak yılda yaklaşık 10 bin TL kazanabilme şansı doğuyor.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “torba tasarı” olarak geçen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Özellikle Enerji alanında düzenlemelerin yer aldığı torba yasa ile yenilenebilir enerji kaynakları da teşvik ediliyor.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETENDEN VERGİ ALINMAYACAK

Apartmanlarda bulunanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması torba yasa ile teşvik ediliyor. Bu doğrultuda üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Söz konusu yasaya istinaden çatılara kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada bulunması gerekiyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu dahilinde ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsamında olacak.

Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

HER BİR KİLOVATI 13,3$/CENT

Konu ile ilgili yenisafak.com’a değerlendirmede bulunan sektör temsilcisi Tarık Sarvan düzenlemenin kesinlikle şirketleri değil gerçek kişileri kapsadığını belirterek, bireylerin elektriğini yenilenebilir enerjiden üretmesine yönelik bir teşvik mekanizması sunulduğunu söyledi.

Sarvan düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgileri paylaştı: “10 kW (Dahil) ve altı sistemlere yönelik bu yönetmelik sayesinde kişilerin kendi ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğin bedelini her bir kW’ı 13,3$/cent üzerinden değerlendirilecek fiyatlama mekanizması ile dağıtım firmalarına gider pusulası kesmek suretiyle ödeme elde edecek. Ürettiği fazladan enerjiyi dağıtım şirketine satan kişi gelir elde edecek ancak, Bakanlığın teşvik politikası uyarınca, gelir vergisi ödemek külfeti kalkacak. Bu satış meydana gelmesi ile dağıtım şirketi gerçek kişiye gider pusulası kesmek sureti ile ödeme yapacak. Faturalandırma veya defter tutma yükümlülüğü gerektiren başka bir muhasebeleştirme işlemine gerek olmayacak.”

BAŞVURU DETAYLARI

Bu tarz 10 kW altı bir GES kurmak isteyen kişi bölgelerindeki elektrik dağıtım firmasına müracaat ederek öncelikle bir bağlantı görüşü talep edecek. Başvururken söz konusu kişi kimlik belgesi, başvuru formu, abonelik evrakı, eğer apartmanda yaşıyorsa apartman yönetiminin çatıya kullanmasına yönelik ortak kararın noter onaylı suretini, bir elektrik mühendisinden alınmış tek hat şemasını ve bir harita mühendisli onaylı aplikasyon krokisini alarak başvurusunu gerçekleştirecek.

Eğer faturalarında yazan tüketim sözleşme gücü 3 kW ve altı ise doğrudan bağlantı görüşü (Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu) edinebilecekler, 3 kW üzeri ise değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Söz konusu değerlendirme akabinde bağlantı görüşü( Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu) alan kişi uzman bir elektrik mühendisliği bürosuna giderek projesinin paftalarını ve proje onay belgelerini oluşturacak. Daha sonra bulunduğu bölgenin TEDAŞ Bölge Müdürlüğü’ne (bu kısımda şimdilik devlet devreye giriyor, özel dağıtım firması değil) gidecek. Burada projesi onaylanan kişi tekrar özel dağıtım firmasına giderek bağlantı anlaşmasına onayını aldığı takdirde söz konusu tesisini 1 yıl içerisinde kurmakla mükellef, aksi takdirde bağlantı anlaşması hükümleri fesih oluyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sistem kurulumuna yönelik bilgi veren Sarvan, örneğin 3 kW’lık bir tesiste yaklaşık 12 adet 270Wp ve üzeri güneş paneli kullanıldığını, bu panelleri yerleştirmek için çatısında en az 21 m² boş alan bulundurulması gerektiğini söyledi. Sarvan şöyle devam etti:

“Çatının ilgili kısmında anten, baca vb. gibi gölgeleme unsuru olmamalı. Panelleri çatının tipine göre belirlenecek altyapıya yerleştirecek uzman ekip kablo bağlantıları ile evirici denilen elektriği normal şebekeye senkronize eden cihaza bağlantıları sağlayıp pano ve sayaç kurulumunu tamamladığı takdirde, kabaca tesis elektriği üretmeye hazır oluyor. Daha sonra yetkili özel dağıtım firması ve TEDAŞ davet edilerek geçici kabul yapıldığı takdirde güneş enerjisi santraliniz elektrik üretmeye resmi olarak başlayacaktır. Burada önemli olan husus deneyimli, işinin uzmanı ve kendini bu alanda kanıtlamış firmalarla çalışmaktır.”

SİSTEM 5 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR

Maliyetin güneş panelinin türü, modeli, çatının (cephenin) yapısı, kablo metrajları, invertör türü, pano ayrıntıları, mesafe gibi bir çok unsura bağlı olduğu için standart bir fiyat söylemenin pek doğru olmayacağını belirten Sarvan “Fiyatların ve üretim verimliliğinin bölgeye göre değişiklik gösterebilmesi ile birlikte 11 kWp gücünde bir çatı projesinin ortalama 14 bin dolar ile 15 bin dolar arasında bir maliyeti oluyor. Sistemin yılık 8 bin 700 TL civarında getirisi ve bu getiri ile birlikte sistem 5 ile 7 yıl arasında amorti edebiliyor” dedi.

Söz konusu düzenleme ile vatandaş elektriğini kendisi üretebilecek, depolama yaparsa elektik kesintilerinde uzun bir süre günlük ihtiyaçlarını sağlayabilecek bir güç tedarik sistemi sağlayacak. Evinde olmadığı dönemlerde fazladan üretilen elektrik sayesinde ek gelir elde edecek ve evi boşken bir değer oluşturacak.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURACAK

Bu tarz sistemlerin dünyada muazzam ilgi gördüğünü söyleyen Sarvan, sadece Amerika’da binlerce MW GES’in bu şekilde hizmete girdiğini söyledi. Geleceğe yönelik bir tasarruf mekanizması sunan bu yapı sayesinde hem ülkenin bireysel tüketicilere yönelik elektrik arzı problemleri basit bir yöntemle kişileri elektrik üreticisi yaparak çözülüyor, hem de konuyla ilgili sektörün gelişmesiyle yeni istihdam alanları, üreticiler ve ekonomik milli değerler oluşuyor.

Sarvan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortalama kişi başına 5 kW GES kurulduğunu farz etsek 1.000 MW bir kurulu güce ulaşılması için toplam 200.000 hanenin elektriği bu şekilde sağlanabilir. Yani Antalya gibi bir ilin bireysel elektrik ihtiyaçlarının 1/4’ünün bu şekilde sağlanması işten bile değildir. Kurulumu kolay, temiz ve refah seviyesini yükselten bir enerji üretim teknolojisi için halkımızın çok çabuk ilgili duyacağına inanıyoruz.”

KİŞİ TAŞINIR YA DA EVİNİ SATARSA…

Yönetmelikte bu konuda açıkça düzenlenmiş durumdadır. Bu tarz bir devir durumunda ;

a) Yeni tüketici ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanması,

b) Yeni tüketici tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunulması, hallerinde, yeni tüketici ile 2 (iki) gün içerisinde ilgili üretim tesisi için Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır. Yani kısaca evin yeni sahibi GES’in yeni sahibi olabilir. yenişafak.com

Anahtar teslimi hizmetimiz ile her sistemi sizin için kurup hazır hale getiriyoruz.

Almanya genelindeki müşterilere birinci sınıf müşteri adayı oluşturma ve pazar araştırması hizmetleri sunmaya hazır profesyonellerden oluşan bir ekibiz. Ekibimiz geçmişte olağanüstü hizmet standartları ile tanınır. Halihazırda bölgede birkaç iletişim merkezi kurduk ve bizimle birlikte son derece kalifiye, deneyimli ve yetkin bir ekibe sahip olma ayrıcalığına sahibiz. Her iletişim merkezi, müşterilerimizin proje gereksinimlerine göre kesin standartlar, eğitim ve lojistik ile korunur. Şu anda müşterilerimiz arasında küçük ve büyük şirketler ve kuruluşlar bulunmaktadır. Müşterilerimiz sürekli büyüyor ve FAALİYETLERİMİZİ daha da genişletmeyi umuyoruz. Aracının iş istasyonundan müşterilerimizin bağlantısına kadar her ağ bileşenini 7 gün 24 saat izleyerek iş sürekliliğini ve veri güvenliğini sağlama konusunda kendimize güveniyoruz. 2007'den beri Almanya pazarında uzmanlaştık. Dünya çapında yaşanan enerji krizi nedeniyle, enerji krizinin burada da en iyi şekilde aşılabilmesi için yeni markamızı,hsy-e.com, Türkiye pazarında Türk halkına çözümler göstermek için kullanmaya karar verdik.

İLETİŞİM

hsy-e.com

Ala Solutions Limited'in Markasıdır

LOCA ANTALYA

Göçerler Mah. 5380.Sokak No.12 

07025 Kepez/Antalya

00905467386226

info@ala-solutions.com

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi-Cumartesi

09:00-18:00

ÇEREZ (COOKIE) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ÇEREZ (COOKIE) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerez (cookie) kullanıyoruz.

Çerez (cookie) kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak, bunun web sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tarayıcınızdan çerez (cookie) ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
Toplanan verilerle ilgili bilgilere ve "Gizlilik Politika"mıza aşağıda ulaşabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

Google Analytics ve Yandex Metrika: Bu çerezler; web istatistik araçlarımız Google Analytics ve Yandex Metrika tarafından, web sitesine yapılan ziyaretler ve ilgili ziyaretçilere ilişkin bilgilerin günlük kaydının tutulması için yerleştirilir. İstatistikler, web sitesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

AddThis: AddThis düğmeleri, web sitesi içeriğini diğer kişilerle sosyal ağlar, e-posta veya sık kullanılanlara eklemek yoluyla kolayca paylaşma olanağı sağlar. Ayrıntılı bilgi için www.addthis.com

Reklam Amaçlı Çerez Kullanımımız: www.hsy-e.com, Google Adsense reklam sistemi/sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistem Google tarafından içerik sağlamak için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanılan DoubleClick DART çerezi içerir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Bu çerezleri kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve internet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Google Reklam ve İçerik Ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Google, web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, web tarayıcınızı, çerezlerin saklanmasını otomatik olarak reddedecek veya bir web sitesinin her çerez yerleştirme işleminde sizden ön onay istemesini sağlayacak şekilde ayarlayın. Önceden yerleştirilmiş çerezleri web tarayıcısı üzerinden silmeniz de mümkündür.

Daha fazla bilgi için, lütfen web tarayıcınızın yardım sayfalarına başvurun. Ancak, bu web sitesinin bazı alanlarının veya özelliklerinin çerezlere dayandığını ve çerezleri silmeniz veya devre dışı bırakmanız halinde gereken şekilde çalışamayabileceğini unutmayın.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Genel Hükümler: Ala  Solution Limited, sahibi olduğu www.hsy-e.com aracılığıyla kişisel veri toplayabilir. Aşağıda, kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Ala  Solution Limited, web sitemizde bulunan formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilere (ad ve soyad, telefon, e-posta vb.) erişebilir.

Ala  Solution Limited, sektörle ilgili dönemsel gelişmeler (organizasyonlar, etkinlikler, duyurular, haberler vs.) konusunda, iletişim bilgileri aracılığıyla kullanıcılara e-bülten gönderebilir.

Site üzerinden doldurulan formlar aracılığıyla elde edilen kullanıcı kişisel bilgileri, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için Ala  Solution Limited, iletişim formu gönderen kullanıcıların IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Ala  Solution Limited, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt etmektedir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamaları: Ala  Solution Limited, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Ala  Solution Limited, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmeye konu olan gizlilik politikası hükümleri, sadece www.hsy-e.com alan adının kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İstisnai Durumlar: Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Ala  Solution Limited, işbu gizlilik politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak.
    2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.

Ala  Solution Limited işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara e-posta göndermek suretiyle değiştirebilir.

Çerezler ve Gizlilik Politikası ile ilgili, daha fazla bilgi almak için info@ala-solutions.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.